Ordinær Generalforsamling for Kellerup Rideklub
Mandag den 14. Marts kl. 19.00 i rytterstuen på Boltinggårdsvej 5, 5750 Ringe.
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkommende forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt